گالری تصاویر
17 آذر 1397

دوره آموزشی ASSET

گالری تصاویر
11 آذر 1397

اولین گردهمایی تبیین مدیریت دارایی های فیزیکی – شرکت ملی حفاری ایران