پروژه ها

پروژه طراحی و تولید دستگاه پاور یونیت مدل N2500 برای شرکت ملی حفاری ایران

24 آذر 1397

پروژه ساخت دو دستگاه پاور یونیت N2500 برای شرکت حفاری سپنتا

24 آذر 1397

پروژه اصلاح ساختار سازمانی و تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی پتروشیمی آبادان

6 آذر 1397

پروژه تدوین ساختار سازمانی و طراحی و استقرار نظام جامع نیروی انسانی پتروشیمی فن آوران

6 آذر 1397

پروژه مهندسی ساختار و تدوین نمودار سازمانی جدید پتروشیمی خراسان

6 آذر 1397

پروژه مهندسی ساختار و تدوین نمودار سازمانی جدید پتروشیمی کارون

6 آذر 1397