آشنایی با شرکت فنی مهندسی نپتا

شرکت فنی و مهندسی نپتا در سال 1370 توسط گروهی از متخصصين ومهندسين با تجربه صنعت نفت كشور تاسيس گرديد. هدف از تاسيس اين شرکت ارائه خدمات فنی و مهندسی به صنايع کشور بويژه صنعت نفت بود.
در سالهای اوليه،حوزه تخصصی شرکت، اساسا"کار با مواد شيميايی و نيز انجام خدمات تخصصي مکانيكال در رابطه با شستشوي شيميايي و جت كلينينگ تاسيسات صنعتی و خطوط لوله بود. در سالهای بعد زمينة تخصصی شرکت گسترش يافت وخدمات آن از تنوع بيشتری برخوردار گرديد، بهمين جهت مديريت شرکت تصميم گرفت نام مناسبتری برای آن برگزيند بطوريکه تنوع رشته های تخصصی شرکت و توانمنديهای آن را پوشش دهد. در اين راستا در سال 1372 نام شرکت رسماّ به شركت نپتا تغيير يافت.
كلمة نپتا درزبان اوستايی، به معنی روغن معدنی است که کلدانيها واعراب آن را از فارسی گرفته ونفت خواندند.
شرکت نپتا از سال 1370 تا1380 يکدوره فعاليت گسترده را در زمينة خدمات تخصصي جانبي صنعت حفاری و تعمير و نگهداري تجهيزات صنعت فولاد، بمورد اجرا درآورد. اين شرکت در سال 1371 برای نخستين بار تکنولوژی کويلدتيوبينگ COILED TUBINGرا وارد صنعت کشور نمود و نخستين دستگاه سنگين کويلد را با مشارکت شرکت خارجی ناومکوNOWMCO بکار گرفت وبمدت دو سال عمليات تعميرات چاههای نفت وگاز سراسر کشور را بمورد اجرا درآورد.

اين فعالـيت در چارچوب قرارداد منعقده بين شرکت ناومکو و شرکت ملی حفاری ايران صورت گرفت. با توجه به كارآيي و تنوع كاربردهاي تکنولوژی کويلدتيوبينگ در چاه هاي توليدي و تعميراتي، اين تكنولوژي بسرعت در صنعت نفت کشور توسعه يافت و استفاده از اين فناوری در مناطق نفتخيز جنوب، شرکت ملی حفاری ايران و شرکت ملی اکتشاف و توليد ، رايج گرديد .
شرکت نپتا پروژه های اجرايی و عملياتی متعددی را در زمينه ی تعميرات اساسی، اسيد شويی و جت کلينينگ تاسيسا ت صنعتی و خطوط توليدی برای مجتمع فولاد خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ايران، لوله سازی خوزستان، نورد کاويان، نيرو گاه حرارتی زرگان، کشت و صنعت کارون و صنايع جانبی و همچنين شرکت بين المللی DAEWOO اجرا نموده است که عموما با کيفيت مطلوب و رضايت مندی کارفرمايان همراه بوده است.
اين شركت در حوزة طراحي و ساخت تجهيزات تخصصي صنعت حفاري، با توجه به شرايط آب و هوايي كشور، اقدام به طراحي و توليد دستگاه پاوريونيت براي عمليات جداره گذاري و نصب آويزه نموده است و تعدادي از تجهيزات ساخت خود را به شركت ملي حفاري ايران و شركت خدمات حفاري سپنتا تحويل نموده است كه هم اينك در عمليات مربوطه مورد استفاده قرار گرفته و عموما" رضايت شركت هاي مذكور را به همراه داشته اند.
شرکت نپتا در سالهای اخير رويکرد نوينی را برگزيده است تا بدينو سيله امکان تحقق چشم انداز آينده ی شرکت را فراهم نمايد اين رويکرد شامل ارائة خدمات مهندسي ساختار و تدوين طرحها و روشهاي اداري به واحدهاي تابعة صنعت نفت و پتروشيمي در مجاورت فعاليت هاي پيشين شركت است.
دليل گرايش به اين رويكرد اين است كه فضاي كار در صنعت نفت داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است كه درك آن مستلزم حضور طولاني در اين صنعت است. بيش از يكصد سال است كه از پيدايش اين صنعت در كشور مي گذرد و آغاز و تداوم آن، از يك پشتوانة حرفه اي بسيار غني برخوردار است. از اين رو كار در اين عرصه نيازمند دانش و تجربة حرفه اي كافي در حوزه هاي تخصصي است و اكثر كارشناسان اين شركت واجد اين دانش و تجربة گرانبها مي باشند. از آنجاييكه شركت نپتا همواره در صدد ايجاد يک سازمان انعطاف پذير و يادگيرنده براي دسترسی به آخرين دستاوردهای تکنولوژيک و بهره گيری از آن در اجرای پروژه هاي مختلف ميباشد اين رويكرد در مدتي بسيار كوتاه با استقبال همراه بوده و در مدت كمتر از سه سال، پروژه هاي مهندسي ساختار در سه شركت پتروشيمي آبادان، شركت پتروشيمي فن آواران، و شركت پتروشيمي خراسان توسط كارشناسان مجرب اين شركت با موفقيت به مورد اجرا درآمد و موجب رضايت مندي مديريت و كاركنان اين واحدها گرديد.