مهندسی و طراحی ساختار و نمودار سازمانی موسسات و شرکت ها


		
تدوین شرح وظایف مشاغل سازمانی
طبقه بندی مشاغل و تدوین طرح های حقوق و دستمزد
مشاوره و اجرای طرح های مدیریت دارایی های فیزیکی
دستگاه پاوریونیت مدل N2500 طراحی و ساخت شرکت نپتا
تأمین کالا و مواد صنعتی
برگزاری کنفرانس های علمی و تخصصی
آموزش و تجهیز نیروی انسانی